Alkohol a serce – jaki ma wpływ? Kompendium wiedzy

alkohol a serce

Negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka jest powszechnie znany. Sięgając po tę używkę zbyt często i w zbyt dużych ilościach działa się szkodliwie na układ pokarmowy, immunologiczny, nerwowy, a także krwionośny, któremu to zagadnieniu poświęcony jest mój artykuł. Nie chciałbym tu oczywiście demonizować alkoholu wypijanego okazjonalnie i w rozsądnych ilościach. Niemniej musicie być świadomi, że naprawdę łatwo przekroczyć granicę. Na baczności powinny się mieć przede wszystkim osoby cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe, po przebytym zawale czy np. z rozrusznikiem serca.

Alkohol a choroby serca

Spożywanie nadmiernych ilości alkoholu ma negatywny wpływ na funkcjonowanie zarówno serca, jak i całego układu krwionośnego. Może ono wywoływać m.in. takie choroby jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, kardiomiopatię rozstrzeniową, arytmię nadkomorową (zwłaszcza migotanie przedsionków) oraz chorobę niedokrwienną serca, czyli chorobą wieńcową, której skutkiem może być zawał serca. Zatem jak alkohol wpływa na serce? Substancja ta jest jednym z bodźców powodujących zaburzenia akcji serca, gwałtowne zwężanie i rozszerzanie się naczyń krwionośnych oraz wzrost ciśnienia tętniczego . Jeśli po alkohol sięgacie okazjonalnie, zaburzenia takie są krótkotrwałe i nie pozostawiają po sobie śladów. Nadmiernie spożywanie alkoholu, jego stałe nadużywanie, które skutkuje długotrwałymi zaburzeniami pracy serca, doprowadza już jednak do trwałych jego uszkodzeń.

alkohol jakie choroby wywołuje

Wpływ alkoholu na serce

Jest szereg dolegliwości naczyń krwionośnych oraz serca, które są charakterystyczne właśnie m.in. dla osób nadużywających alkoholu i od niego uzależnionych. Część z nich trwa krótko i pojawia się raczej sporadycznie, inne zaś mają charakter stały, a co za tym idzie: uniemożliwiają normalne funkcjonowanie całego organizmu. Do pierwszych z nich zaliczyć można głównie dodatkowe skurcze serca, zwyżkę ciśnienia tętniczego, a także bóle mające różne nasilenie pojawiające się w okolicach serca. Objawy stałe natomiast związane są z występującą niewydolnością krążenia. Mowa tu m.in. o obrzękach, szczególnie kończyn dolnych, duszności, braku tchu lub płytkim oddechu, szaro-sinawym odcieniu skóry, senności, zmęczeniu, mniejszej ilości oddawanego moczu, a także większej potrzeby jego oddawania w nocy.

Arytmia serca a alkohol

Picie alkoholu uznane jest za jeden z czynników ryzyka arytmii serca, zwłaszcza migotania przedsionków. Arytmie nadkomorowe, bo tak nazywa się grupa zaburzeń rytmu serca, o której tu mowa, mogą być efektem długotrwałego nadużywania alkoholu. Bardzo często współwystępują one z takimi schorzeniami jak kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca. Z arytmią możecie mieć do czynienia, jeśli obserwujecie u siebie takie objawy jak np. kołatanie serca, uczucie duszności, zawroty głowy, nadmierne zmęczenie czy też wrażenie dyskomfortu w okolicach klatki piersiowej.

Migotanie przedsionków, na które zwróciłem uwagę już wyżej, to najczęściej występująca arytmia nadkomorowa i właśnie ona szczególnie może być powiązana z nadużywaniem alkoholu, które wywołuje niewydolność serca lub chorobę wieńcową. Jako że aktywność elektryczna przedsionków jest wówczas niemiarowa i bardzo szybka, niemożliwe staje się prawidłowe ich kurczenie się i rozkurczanie. Skutkiem tego krew nie przepływa przez układ krwionośny prawidłowo, mogą powstawać też skrzepy w przedsionkach, co z kolei grozi zawałem serca.

objawy arytmii serca

Kołatanie serca po alkoholu

Po wypiciu nadmiernej ilości napojów wysokoprocentowych część osób może u siebie zaobserwować takie objawy jak uczucie gorąca, nadmierna potliwość czy właśnie przyspieszone bicie serca po alkoholu. Dzieje się tak dlatego, że alkohol wpływa na układ sercowo-naczyniowy i może spowodować przyspieszone bicie serca. Jeśli doznaliście takiego kołatania serca, powinno to Was skłonić do całkowitego zrezygnowania z picia alkoholu. Kołatanie serca a także kłucie w sercu po alkoholu to również sygnał, by udać się do lekarza, aby sprawdzić kondycję swojego serca.

Alkoholowe uszkodzenie serca – patologiczna przebudowa mięśnia sercowego

Nadużywanie alkoholu wiąże się nie tylko z zaburzeniami czynności serca, ale także z zaburzeniami jego budowy. W wyniku stałego narażenia komórek mięśniowych na szkodliwe działanie napojów wysokoprocentowych, komórki te ulegają uszkodzeniu. Mowa tu o alkoholowym uszkodzeniu serca, czyli kardiomiopatii alkoholowej będącej rodzajem kardiomiopatii rozstrzeniowej, o której wspominałem na początku artykułu. Efektem takich uszkodzeń jest rozciąganie i powiększanie się komór serca, co z kolei skutkuje nieefektywnym pompowaniem krwi do narządów ciała, a co za tym idzie, niewydolnością serca. Organizm zostaje pozbawiony utlenowanej krwi, dochodzi też do powiększenia tego organu.

Czy po zawale można pić alkohol?

W pierwszych tygodniach po zawale alkoholu należy unikać. Po upłynięciu tego czasu – a może on być różny w zależności od rozległości zawału i Waszego ogólnego stanu zdrowia, dlatego musicie to skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym – spożycie alkoholu, rzecz jasna w określonych ilościach, jest możliwe, choć oczywiście lepiej całkowicie zrezygnować z tej używki. Niemniej dopuszczalna dobowa dawka dla kobiet wynosi 10 g/dobę, dla mężczyzn zaś 20 g/dobę. Jeśli chodzi o rodzaj alkoholu, odradzam picie piwa ze względu na jego dużą kaloryczność. Jedna lampka wina wypita np. kilka razy w miesiącu nie powinna być problemem, podobnie jak wypicie 50mg wódki w ramach toastu na przyjęciu. Sięganie okazjonalnie po niewielkie ilości likierów lub nalewek również nie będzie miało złego wpływu na Wasze zdrowie po zawale. Pamiętajcie jednak o tym, że każdy przypadek jest inny, dlatego koniecznie omówcie to zagadnienie z lekarzem.

Leki na serce a alkohol

Jakiekolwiek leki (w tym leki na serce) i alkohol – nigdy nie jest to dobre połączenie. Największe ryzyko interakcji pojawia się przy wypiciu dużej ilości tej używki lub też w przypadku częstego sięgania po różnego rodzaju trunki. Powtórzę jeszcze raz: zawsze w pierwszej kolejności skonsultujcie się z lekarzem prowadzącym. To on posiada pełną informację na temat zażywanych przez Was leków i ich możliwych interakcji z alkoholem, on też jest w stanie ocenić Wasz ogólny stan zdrowia. Jeśli nie będzie takich przeciwskazań, od czasu do czasu możecie wypić niewielkie ilości alkoholu, o których pisałem wcześniej. W innym wypadku należy powziąć postanowienie o rezygnacji z picia alkoholu w ogóle.

Rozrusznik serca a alkohol

Po wszczepieniu rozrusznika spożycie alkoholu generalnie nie jest zalecane. Dopuszczalne mogą być jego niewielkie dawki oraz mocno ograniczona częstotliwość. Chociaż nie istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy rozrusznikiem serca a alkoholem, powinniście zachować w tej sytuacji zdrowy rozsądek. Podsumowując, jeśli Wasz lekarz prowadzący nie zadecyduje inaczej, alkohol dozwolony jest okazjonalnie i w bezpiecznych ilościach.

Rafał Sztembis

Jestem lekarzem i psychologiem; pracuję jako lekarz od 2004 roku, praktycznie od początku swojej pracy związany byłem z kardiologią. Przez wiele lat pracowałem w jednym ze szpitali klinicznych w Polsce.

Komentarze

Komentarze

Unikalny kurs „Życie po zawale, życie ze stentem” to kompleksowa i praktyczna wiedza dla pacjentów oraz ich bliskich. Program porusza wiele aspektów związanych z chorobą wieńcową oraz bazuje na doświadczeniu tysięcy chorych osób.

Kontakt